Trinduvest nv

Trinduvest nv – Lilsedijk 17 te 2340 Beerse

Sinds 3 december 2012 is Trinduvest nv gefusioneerd met Promark International nv

Publicatie in de bijlagen van het Staatsblad:

www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2013/01/02/13000636.pdf

Voor verdere informatie over Promark International nv: klik hier.