Augustus 2023

Geniet u van de zomervakantie?

Ook in de zomermaanden blijft Beerse Metaalwerken te uwer beschikking! Bel of mail gerust, u kan beroep doen op uw vertrouwde contactpersonen.
Alleen op 14 en 15 augustus 2023 nemen we een pauze.

Klik hier voor onze kalender van 2023.